نمایش 1–12 از 13 نتیجه

چرخ مخزن

فیلتر براساس قیمت:
قطر چرخ
-22%
چرخ سطل لاستیکی و مخزن نافی دار
  چرخ سطل زباله لاستیکی : چرخ سطل و مخزن نافی دار ( محور دار ) لاستیکی یکی از پر کاربردترین چرخها در صنعت چرخ می باشد. مصرف بسیار زیاد این چرخ برای مخازن و سطل های پلاستیکی ساختمانی، اداری ، فروشگاه ها و … می باشد. چرخ سطل زباله لاستیکی محور دار است که […]
-11%
چرخ مخزن زباله ای گردان رینگ پلاستیکی لاستیکی
  چرخ مخزن رینگ پلاستیکی لاستیکی گردان که به آن چرخ زباله ای رینگ پلاستیکی لاستیکی گردان می گویند یکی از پر کاربردترین چرخها در صنعت چرخ می باشد. مصرف بسیار زیاد چرخ مخزن زباله ای رینگ پلاستیکی لاستیکی گردان برای مخازن گالوانیزه 660 لیتری ، مخازن زباله 770 لیتری و مخازن زباله 1100 لیتری در […]
-11%
چرخ مخزن زباله ای ترمزدار رینگ پلاستیکی لاستیکی
  چرخ مخزن زباله ای ترمزدار رینگ پلاستیکی لاستیکی که به آن چرخ زباله ای رینگ پلاستیکی لاستیکی ترمزدار می گویند یکی از پر کاربردترین چرخها در صنعت چرخ می باشد. مصرف بسیار زیاد چرخ مخزن زباله ای ترمزدار رینگ پلاستیکی لاستیکی برای مخازن گالوانیزه 660 لیتری ، مخازن زباله 770 لیتری و مخازن زباله 1100 […]
-10%
چرخ بدون پایه مخزن زباله ای رینگ فلزی لاستیکی
قیمت چرخ بدون پایه مخزن زباله ای رینگ فلزی لاستیکی
  چرخ بدون پایه مخزن زباله ای رینگ فلزی لاستیکی که به آن چرخ زباله ای رینگ فلزی لاستیکی می گویند، یکی از پر کاربردترین چرخها در صنعت چرخ های صنعتی می باشند. مصرف بسیار زیاد چرخ بدون پایه مخزن زباله ای رینگ فلزی لاستیکی برای مخازن گالوانیزه 660 لیتری ، مخازن زباله 770 لیتری […]
چرخ مخزن زباله ای گردان رینگ پلاستیکی پی وی سی pvc
چرخ مخزن زباله ای گردان رینگ پلاستیکی پی وی سی pvc
  چرخ مخزن گردان رینگ پلاستیکی پی وی سی pvc که به آن چرخ زباله ای رینگ پلاستیکی پی وی سی نیز می گویند، یکی از پر کاربردترین چرخها در صنعت چرخ های صنعتی می باشند. مصرف بسیار زیاد چرخ مخزن گردان رینگ پلاستیکی پی وی سی برای مخازن گالوانیزه 660 لیتری ، مخازن زباله […]
چرخ مخزن زباله ای گردان ترمزدار رینگ پلاستیکی پی وی سی
  چرخ مخزن گردان ترمزدار رینگ پلاستیکی پی وی سی که به آن چرخ زباله ای گردان ترمزدار رینگ پلاستیکی پی وی سی نیز می گویند، یکی از پر کاربردترین چرخها در صنعت چرخ های صنعتی می باشند. مصرف بسیار زیاد چرخ مخزن زباله ای گردان ترمزدار رینگ پلاستیکی پی وی سی برای مخازن گالوانیزه […]
-8%
چرخ مخزن زباله ای گردان رینگ فلزی لاستیکی
  چرخ مخزن گردان رینگ فلزی لاستیکی که به آن چرخ زباله ای گردان رینگ فلزی لاستیکی نیز می گویند، یکی از پر کاربردترین چرخها در صنعت چرخ های صنعتی می باشند. مصرف بسیار زیاد چرخ مخزن گردان رینگ فلزی لاستیکی برای مخازن گالوانیزه 660 لیتری ، مخازن زباله 770 لیتری و مخازن زباله 1100 […]
-6%
چرخ مخزن زباله ای گردان ترمزدار رینگ فلزی لاستیکی
چرخ مخزن رینگ فلزی گردان ترمزدار پی وی سی
  چرخ مخزن گردان ترمزدار رینگ فلزی لاستیکی که به آن چرخ زباله ای گردان ترمزدار رینگ فلزی لاستیکی نیز می گویند، یکی از پر کاربردترین چرخها در صنعت چرخ های صنعتی می باشند. مصرف بسیار زیاد چرخ مخزن زباله ای گردان ترمزدار رینگ فلزی لاستیکی برای مخازن گالوانیزه 660 لیتری ، مخازن زباله 770 […]
-15%
چرخ تک مخزن زباله ای رینگ پلاستیکی لاستیکی
  چرخ تک مخزن رینگ پلاستیکی لاستیکی که به آن چرخ تک زباله ای رینگ پلاستیکی لاستیکی نیز می گویند، یکی از پر کاربردترین چرخها در صنعت چرخ های صنعتی می باشند. مصرف بسیار زیاد چرخ تک مخزن رینگ پلاستیکی لاستیکی برای مخازن گالوانیزه 660 لیتری ، مخازن زباله 770 لیتری و مخازن زباله 1100 […]
چرخ زباله ای مخزن رینگ فلزی گردان پی وی سی pvc
  چرخ مخزن رینگ فلزی گردان پی وی سی pvc که به آن چرخ چرخ زباله ای رینگ فلزی گردان پی وی سی pvc نیز می گویند، یکی از پر کاربردترین چرخها در صنعت چرخ های صنعتی می باشند. مصرف بسیار زیاد چرخ زباله ای مخزن رینگ فلزی گردان پی وی سی pvc برای مخازن […]
-7%
چرخ زباله ای مخزن رینگ فلزی تک پی وی سی pvc
  چرخ مخزن رینگ فلزی تک پی وی سی pvc که به آن چرخ زباله ای رینگ فلزی تک پی وی سی pvc نیز می گویند، یکی از پر کاربردترین چرخها در صنعت چرخ های صنعتی می باشند. مصرف بسیار زیاد چرخ مخزن رینگ فلزی تک پی وی سی pvc برای مخازن گالوانیزه 660 لیتری […]
ورود

هنوز حسابی ندارید؟

ایجاد یک حساب کاربری
Call Now Button