آرات صنعت

نمایش 1–12 از 16 نتیجه

چرخ بیمارستانی

فیلتر براساس قیمت:
قطر چرخ
-8%
چرخ بیمارستان با پایه کفی گردان سایز کوچک
toosi-kafi-gardan-min-2-min
  چرخ بیمارستان با پایه کفی گردان سایز کوچک   چرخ بیمارستان با پایه کفی گردان سایز کوچک : چرخ های بیمارستانی مصرف گوناگونی دارد که می توان از مصرف آن  ها در زیر کمدهای بیمارستانی ، تخت های بیمارستانی ، گاری حمل اکسیژن ، اتاق عمل ، میز سروم و … را نام برد. […]
-11%
چرخ بیمارستانی با پایه کفی گردان ترمزدار سایز کوچک
چرخ بیمارستانی با پایه کفی گردان ترمزدار سایز کوچک
  چرخ بیمارستانی با پایه کفی گردان ترمزدار سایز کوچک   چرخ بیمارستانی با پایه کفی گردان ترمزدار سایز کوچک : چرخ های بیمارستانی مصرف گوناگونی دارد که می توان از مصرف آن  ها در زیر کمدهای بیمارستانی ، تخت های بیمارستانی ، گاری حمل اکسیژن ، اتاق عمل ، میز سروم و … را […]
-8%
چرخ بیمارستانی با پایه پیچی گردان سایز کوچک
چرخ بیمارستانی با پایه پیچی گردان سایز کوچک
  چرخ بیمارستانی با پایه پیچی گردان سایز کوچک   چرخ بیمارستانی با پایه پیچی گردان سایز کوچک : چرخ های بیمارستانی مصرف گوناگونی دارد که می توان از مصرف آن  ها در زیر کمدهای بیمارستانی ، تخت های بیمارستانی ، گاری حمل اکسیژن ، اتاق عمل ، میز سروم و … را نام برد. […]
-11%
چرخ بیمارستانی با پایه پیچی گردان ترمزدار سایز کوچک
  چرخ بیمارستانی با پایه پیچی گردان ترمزدار سایز کوچک   چرخ بیمارستانی با پایه پیچی گردان ترمزدار سایز کوچک : چرخ های بیمارستانی مصرف گوناگونی دارد که می توان از مصرف آن  ها در زیر کمدهای بیمارستانی ، تخت های بیمارستانی ، گاری حمل اکسیژن ، اتاق عمل ، میز سروم و … را […]
چرخ بیمارستانی با پایه کفی گردان سایز بزرگ
  چرخ بیمارستان با پایه کفی گردان سایز بزرگ   چرخ بیمارستان با پایه کفی گردان سایز بزرگ : چرخ های بیمارستانی مصرف گوناگونی دارد که می توان از مصرف آن  ها در زیر کمدهای بیمارستانی ، تخت های بیمارستانی ، گاری حمل اکسیژن ، اتاق عمل ، میز سروم و … را نام برد. […]
چرخ بیمارستان با پایه کفی گردان ترمزدار سایز بزرگ
  چرخ بیمارستان با پایه کفی گردان ترمزدار سایز بزرگ   چرخ بیمارستان با پایه کفی گردان ترمزدار سایز بزرگ : چرخ های بیمارستانی مصرف گوناگونی دارد که می توان از مصرف آن  ها در زیر کمدهای بیمارستانی ، تخت های بیمارستانی ، گاری حمل اکسیژن ، اتاق عمل ، میز سروم و … را […]
چرخ بیمارستان با پایه پیچی گردان
  چرخ بیمارستان با پایه پیچی گردان سایز بزرگ   چرخ بیمارستان با پایه پیچی گردان سایز بزرگ : چرخ های بیمارستانی مصرف گوناگونی دارد که می توان از مصرف آن  ها در زیر کمدهای بیمارستانی ، تخت های بیمارستانی ، گاری حمل اکسیژن ، اتاق عمل ، میز سروم و … را نام برد. […]
چرخ بیمارستانی با پایه پیچی گردان ترمزدار
  چرخ بیمارستان با پایه پیچی گردان ترمزدار سایز بزرگ   چرخ بیمارستان با پایه پیچی گردان ترمزدار سایز بزرگ : چرخ های بیمارستانی مصرف گوناگونی دارد که می توان از مصرف آن  ها در زیر کمدهای بیمارستانی ، تخت های بیمارستانی ، گاری حمل اکسیژن ، اتاق عمل ، میز سروم و … را […]
ورود

هنوز حسابی ندارید؟

ایجاد یک حساب کاربری
Call Now Button