آرات صنعت

نمایش 1–12 از 66 نتیجه

بلبرینگ ناچی Nachi

فیلتر براساس قیمت:
بلبرینگ شیار عمیق 6310 zz ناچی Nachi ژاپن
بلبرینگ شیار عمیق 6310 zz ناچی Nachi ژاپن
 • قطر داخلی: 50 میلیمتر
 • قطر خارجی: 110 میلیمتر
 • ضخامت: 27 میلیمتر
 • ساخت کشور ژاپن
بلبرینگ شیار عمیق 6309 zz ناچی Nachi ژاپن
بلبرینگ شیار عمیق 6309 zz ناچی Nachi ژاپن
 • قطر داخلی: 45 میلیمتر
 • قطر خارجی: 100 میلیمتر
 • ضخامت: 25 میلیمتر
 • ساخت کشور ژاپن
بلبرینگ شیار عمیق 6308 zz ناچی Nachi ژاپن
بلبرینگ شیار عمیق 6308 zz ناچی Nachi ژاپن
 • قطر داخلی: 40 میلیمتر
 • قطر خارجی: 90 میلیمتر
 • ضخامت: 23 میلیمتر
 • ساخت کشور ژاپن
بلبرینگ شیار عمیق 6307 zz ناچی Nachi ژاپن
بلبرینگ شیار عمیق 6307 zz ناچی Nachi ژاپن
 • قطر داخلی: 35 میلیمتر
 • قطر خارجی: 80 میلیمتر
 • ضخامت: 21 میلیمتر
 • ساخت کشور ژاپن
بلبرینگ شیار عمیق 6306 zz ناچی Nachi ژاپن
بلبرینگ شیار عمیق 6306 zz ناچی Nachi ژاپن
 • قطر داخلی: 30 میلیمتر
 • قطر خارجی: 72 میلیمتر
 • ضخامت: 19 میلیمتر
 • ساخت کشور ژاپن
بلبرینگ شیار عمیق 6305 zz ناچی Nachi ژاپن
بلبرینگ شیار عمیق 6305 zz ناچی Nachi ژاپن
 • قطر داخلی: 47 میلیمتر
 • قطر خارجی: 62 میلیمتر
 • ضخامت: 17 میلیمتر
 • ساخت کشور ژاپن
بلبرینگ شیار عمیق 6304 zz ناچی Nachi ژاپن
بلبرینگ شیار عمیق 6304 zz ناچی Nachi ژاپن
 • قطر داخلی: 20 میلیمتر
 • قطر خارجی: 52 میلیمتر
 • ضخامت: 15 میلیمتر
 • ساخت کشور ژاپن
بلبرینگ شیار عمیق 6303 zz ناچی Nachi ژاپن
بلبرینگ شیار عمیق 6303 zz ناچی Nachi ژاپن
 • قطر داخلی: 17 میلیمتر
 • قطر خارجی: 47 میلیمتر
 • ضخامت: 14 میلیمتر
 • ساخت کشور ژاپن
بلبرینگ شیار عمیق 6302 zz ناچی Nachi ژاپن
بلبرینگ شیار عمیق 6302 zz ناچی Nachi ژاپن
 • قطر داخلی: 15 میلیمتر
 • قطر خارجی: 42 میلیمتر
 • ضخامت: 13 میلیمتر
 • ساخت کشور ژاپن
بلبرینگ شیار عمیق 6301 zz ناچی Nachi ژاپن
بلبرینگ شیار عمیق 6301 zz ناچی Nachi ژاپن
 • قطر داخلی: 12 میلیمتر
 • قطر خارجی: 37 میلیمتر
 • ضخامت: 12 میلیمتر
 • ساخت کشور ژاپن
بلبرینگ شیار عمیق 6300 zz ناچی Nachi ژاپن
بلبرینگ شیار عمیق 6300 zz ناچی Nachi ژاپن
 • قطر داخلی: 10 میلیمتر
 • قطر خارجی: 35 میلیمتر
 • ضخامت: 11 میلیمتر
 • ساخت کشور ژاپن
بلبرینگ شیار عمیق 6210 zz ناچی Nachi ژاپن
بلبرینگ شیار عمیق 6210 zz ناچی Nachi ژاپن
 • قطر داخلی: 50 میلیمتر
 • قطر خارجی: 90 میلیمتر
 • ضخامت: 20 میلیمتر
 • ساخت کشور ژاپن
ورود

هنوز حسابی ندارید؟

ایجاد یک حساب کاربری
Call Now Button